Борјанка Мароски, едукатор во „Бибиверзум“

Борјанка Мароски, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Фината моторика е низа од вежби за координација на движења на мускулите на целата дланка, како и координација на око-дланка и затоа е многу важно секое дете активно да вежба, започнувајќи веднаш по раѓањето, па сè до претшколската возраст!912

X