ИЗДАВАЧ:
ЕФ-ТРИ ДОО
ул. Лондонска бр.19 локал 11 – Скопје

Менаџмент
Марјан Алексовски
Стојче Ѓорѓиев
Жарко Стојановски

Уредник
Билјана Арсовска

Заменик главен уредник на дигитални медиуми (Факултети.мк и Деца.мк)
Ивана Кузмановска

Преведувачи / Веб едитори
Тамара Мисирлиевска
Драгана Петрушевска
Маја Пероска

Новинари и соработници
Сања Јачевска
Христина Стефановска
Никола Петровски
Жанета Здравковска Николовска
Орданче Костов

Лектор
Ивана Кузманоска

Графички дизајн
Ивана Јовановска

Хостинг и систем администратор
Никола Стојаноски

912

X