ИЗДАВАЧ:
ЕФ-ТРИ ДОО
ул. Лондонска бр.19 локал 11 – Скопје

Менаџмент
Марјан Алексовски
Стојче Ѓорѓиев
Жарко Стојановски

Главен уредник на дигитални медиуми (Факултети.мк и Деца.мк)
Наташа Бошковска-Златкова

Заменик главен уредник на дигитални медиуми (Факултети.мк и Деца.мк)
Ивана Кузмановска

Уредувачки тим
Весна Ивановска-Илиевска
Биљана Арсовска

Преведувачи / Веб едитори
Тамара Мисирлиевска
Драгана Петрушевска
Маја Пероска

Соработници
Антонија Поповска
Радмила Заревска
Сања Јачевска
Христина Стефановска
Елизабета Секирарска

Фотограф
Борче Поповски

Лектор
Ивана Кузмановска

Графички дизајн
Кети Пренда
Ивана Јовановска

Хостинг и систем администратор
Никола Стојаноски

Видео монтажа
Каролина Ѓорѓиевска

912

X