ИЗДАВАЧ:
ЕФ-ТРИ ДОО
ул. Лондонска бр.19 локал 11 – Скопје

Менаџмент
Марјан Алексовски
Стојче Ѓорѓиев
Жарко Стојановски

Главен уредник на дигитални медиуми (Факултети.мк и Деца.мк)
Јасмина Миронски

Заменик главен уредник на дигитални медиуми (Факултети.мк и Деца.мк)
Ивана Кузмановска

Уредник
Билјана Арсовска

Преведувачи / Веб едитори
Тамара Мисирлиевска
Драгана Петрушевска
Маја Пероска

Новинари и соработници
Антонија Поповска
Радмила Заревска
Сања Јачевска
Христина Стефановска
Елизабета Секирарска
Никола Петровски
Петранка Огнаноска
Елица Бочвароска
Весна Дамчевска
Александра Овчарска
Жанета Здравковска Николовска
Орданче Костов

Фотограф
Борче Поповски

Лектор
Ивана Кузманоска

Графички дизајн
Кети Пренда
Ивана Јовановска

Хостинг и систем администратор
Никола Стојаноски

Видео монтажа
Каролина Ѓорѓиевска

912

X