ИЗДАВАЧ:
ЕФ-ТРИ ДОО Скопје
Улица: Лондонска 19 локал 7, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 306 9609
Мејл: info@deca.mk

МЕНАЏМЕНТ 
Директор – Марјан Алексовски
Маркетинг – Стојче Коко Ѓорѓиев
ИТ – Жарко Стојаноски

ГЛАВЕН УРЕДНИК
Наташа Бошковска-Златкова

РЕДАКЦИЈА
Милена Атанасоска-Манасиева
Сребра Ѓорѓијевска
Весна Ивановска-Илиевска
Антонија Поповска

ДЕСК
Тамара Гроздановски
Маја Пероска

ЛЕКТОР
Ивана Кузманоска

 

912

X