Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Драги наши другарчиња, ајде да научиме за парните и непарните броеви.
Од дефиницијата научете на кои цифри завршуваат парните, а на кои непарните броеви.
Потоа уживајте во активноста што следува, обојте, исечете и залепете на вистинското место!912

X