Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Другарчиња, денес ќе учиме да броиме предмети по два.
Тоа значи дека почнуваме од бројот два, кој е запишан во првиот ред.
Ајде да почнеме! Како? Најпрво на бројот два додаваме уште два, што значи 2+2 = 4.
Откако ќе го добиеме бројот 4, додаваме плус два, значи 4+2=6.
Потоа на бројот 6 додаваме 2, што значи 6+2=8 и така по ред додека не го добиеме бројот 100.
Најпрво го пополнуваме првиот ред, потоа вториот, третиот, четвртиот и петтиот.
Внимавајте, не брзајте и дружете се со броевите!912

X