Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Испрекинатите линии поврзи ги, така што ќе ги отплеткаш врвките на балоните. Секоја врвка нацртај ја со различна боја.
Препушти ѝ се на забавата!

 912

X