Да се има контакт со учениците, соодветно да им се пренесе знаењето и покрај цела низа проблеми што ги отвори пандемијата на коронавирусот, а и да се оцени објективно, се само дел од предизвиците на наставниците во вонредната состојба.
Ајде со убав збор да ги наградиме инспиративните наставници. Анкетата е наменета за родителите, кои во овој период одблиску го следат учењето на нивните деца.

Ви благодариме

* Оваа анкета не е на научна основа

 

 912

X