Овие денови секојдневно ќе ви предлагаме низа активности што може да ги прават децата, подготвени од „Светот на Биби“.

За децата да ги решаваат овие задачи, најголем дел од нив треба да се испечатат.

 

Активностите можете да ги преземете на овој ЛИНК.

Слична содржина

Бојте, цртајте и решавајте загатки од „Светот на Биби“

Интересни задачи од „Светот на Биби“ за децата дома

Активности за децата дома, подготвени од „Светот на Биби“912

X