Наташа Маџевска, едукатор во „Бибиверзум“

Наташа Маџевска, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Наташа Маџевска, воспитувач во „Бибиверзум“, подготви текст со главните јунаци од „Светот на Биби“, преку кој децата учат за воздухот. Дијалогот може да го кажуваат родител и дете, две или повеќе деца…912

X