Ставањето вакцина не мора да биде стресно за децата. Тоа го докажува овој лекар кој стави вакцина без бебето да забележи.912

X