Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Мили другарчиња, ајде да научиме нешто за минатото! Кои предмети и облеки се користеле во минатото, а кои денес? Ајде размислете ако денес се градат модерни градби, какви градби се граделе во минатото?
Размислувајте, споредувајте, најдете ги разликите и уживајте во активноста!912

X