Фебрилни конвулзии се напади кои можат да се појават кога детето има треска. Најчесто се појавуваат на возраст од шест месеци до три години. Може да биде страшно и вознемирувачко да го видите вашето дете кога има напад, особено ако тоа му е прв пат.

Сепак, педијатрите нагласуваат дека овие напади обично се безопасни и речиси сите деца целосно закрепнуваат потоа. Како мерка на претпазливост, најдобро е детето да се однесе во најблиската болница за да се направат сите потребни тестови, особено ако првпат се јавува грч.

Знаци на фебрилни конвулзии

Фебрилните конвулзии обично траат помалку од пет минути, а за време на нападот децата губат свест, стануваат вкочанети, а рацете и нозете може да почнат да се грчат. Некои имаат и пена во устата. По напад, вашето дете може да биде поспано до еден час, а директен фебрилен напад како овој обично се случува само еднаш.

Во поретки случаи фебрилните конвулзии може да траат подолго од 15 минути, а симптомите можат да влијаат само на еден дел од телото на детето. Ваквите напади се познати како сложени фебрилни напади.

Што да се прави за време на фебрилни конвулзии?

Ако вашето дете има фебрилен напад, треба да се сврти настрана. Останете со него и обидете се да снимите колку долго трае нападот. Лекарите предупредуваат дека не треба да му ставате ништо в уста.

Однесете го вашето дете во најблиската болница ако:

-првпат добива напад
-нападот трае подолго од 5 минути и не покажува знаци на запирање
-се сомневате дека нападот е предизвикан од друга сериозна болест, на пример, менингитис
-има тешкотии со дишењето.

Иако е малку веројатно дека нешто сериозно не е во ред, важно е да го однесете вашето дете на преглед. Ако детето веќе имало фебрилни напади или нападот трае помалку од 5 минути, повикајте го педијатарот за совет. Треба да го контактирате и ако мислите дека вашето дете покажува знаци на дехидратација.

Извор912

X