Станува збор за еден од најголемите сомнежи кај новите мајки што се принудени на операција: по општата анестезија, дали ќе можам повторно да го дојам бебето без никаков ризик?

Ова прашање го одговара Здружението на анестезиолози на Обединетото Кралство, преку упатства објавени во списанието „Анестезија“.

Документот е од голем практичен интерес и јасно вели дека мајките не треба да го исфрлаат млекото поради страв дека можеби останале траги од лекови што биле користени за успивањето  и дека тие можат да преминат во телото на бебето.

Според она што го известуваат експертите, класичните анестетици, како и лековите против болки што не содржат деривати на опиоди, минуваат во минимални количини низ мајчиното млеко и не создаваат проблеми.

Резултатот од анализата е дека повеќето случаи на доење се безбедни затоа што не постојат докази дека голем дел од терапевтските мерки што ги користеле влијаат врз составот на мајчиното млеко.


Истите британски научници од Здружението на анестезиолози во Велика Британија, сепак, предупредуваат дека опиодите и бензодијазепините, лекови насочени кон ограничување на болката и анксиозноста, треба да се користат со голема внимателност кај жените што дојат, особено ако новороденчето е помало од шест недели.

Во овие случаи секогаш треба да се провери општата благосостојба на детето за да се процени дали постојат знаци на абнормална поспаност или респираторна депресија: овие состојби мора да се испитаат со големо внимание, особено ако и мајката покажува знаци на длабоко успивање.

Од сите овие причини, би било важно да се намалат опиодните лекови кај жени што треба да бидат подложени на операција и кои би можеле да пренесат траги од лековите во организмот на бебето во текот на доењето. Во сите случаи, како што повторуваат британските научници, секогаш кога е можно, подобро би било да се стави фокус на интервенции што го ограничуваат престојот во болница на еден ден.

Приспособена анестезија

Специјалистот може да предложи, врз основа на видот на операција и потребите на хирургот, најдобар пристап во однос на општата анестезија. Типично, ова вклучува комбинација од фармаколошки коктел од три активни состојки, идеално поврзани едни со други за да се обезбедат најдобри резултати.

Првиот е хипнотик, кој има задача да предизвика спиење, вториот е мускулен релаксант, што ги опушта мускулите за хирургот да може да работи и на крај е ослободувачот на болка, односно аналгетик, за да се намали чувството на болка предизвикано од операцијата.

Лековите од овој тип се користат во индукциска фаза на анестезија и потоа можат да се даваат во „мали“ дози како еден вид засилувач, за да се осигури дека комбинираниот ефект продолжува со текот на времето, додека е неопходно.

Извор912

X