„Ако баба лаже, трап не лаже“. Народни мудрости што се создавале низ вековите и станале дел од нашата традиција. Денес ги знаеме како поговорки, и постарите генерации сè уште често ги употребуваат. Голем дел од нив се составен дел од наставниот материјал во нашето образование, децата ги учат во рамките на предметот македонски јазик уште во подолните одделенија.

Прашавме неколку деца на возраст од 7 до 11 години да довршат петнаесетина поговорки. Одговорите се навистина интересни.

  • Фрли рипче, фати октопод.
  • Кој рано рани, тој прв си легнува.
  • Ако баба лаже, ум не лаже.
  • Крушата под круша, носот под очи.
  • Рани куче, да те сака.
  • Кој високо лета, тој се дере од среќа.

Повеќе прочитајте подолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 912

X