Наташа Маџевска, едукатор во „Бибиверзум“

Наташа Маџевска, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Наташа Маџевска, воспитувач во „Бибиверзум“, подготви текст со главните јунаци од „Светот на Биби“, преку кој децата учат за водата. Дијалогот може да го кажуваат родител и дете, две или повеќе деца…

Биби: Здраво, дечиња. Денеска ќе си играме и ќе учиме за водата.

Боби: Водата е течност без боја, вкус и мирис. Таа е многу потребна за животот на луѓето, растенијата и животните.

Биби: За што ни е потребна водата? Водата ни е потребна за пиење, перење, бањање, готвење…

Боби: Да ве прашам, другарчиња. Што чувствувате кога подолго време не сте се напиле течност? Ожеднувате. А колку би можеле да издржите без вода? 48 часа, но не правете го овој експеримент. Доколку човекот не пие вода, неговото телото ќе дехидрира.

Биби: Да ви кажам. Загадувањето на водата е штетно за нас и за другиот жив свет. Од загадената вода дрвјата се сушат, а ние ќе се разболиме. Колкумина од вас виделе загаден поток, река, езеро, море, мрсни нафтени дамки што можат да предизвикаат вистинска еколошка катастрофа.

Боби: Јас пак со прашање. Дали би се напиле нечиста вода од вир, поток, отстоена вода во кофа..? Еве другарчиња ќе ви кажам. Доколку се напиете нечиста вода, опасните и отровните материи ќе навлезат во нашиот организам и може да ве разболат.

ПОУКА:
– Земјата без вода би била пустина.
– На секој човек му е потребен најмалку половина литар вода дневно.
– Загадената вода е опасна за здравјето на човекот.912

X