Ајде да дознаеме повеќе за Боби, најдобриот другар на Биби! Гледајте ја „Боби и волшебниот молив“ и дознајте ја тајната на моливот и каков чуден пријател ќе запознае Боби во оваа приказна.912

X