За тоа колку е (пот)ценета професијата наставник во едно општество говори материјалната положба во која се наоѓаат просветните работници.

Во многу земји од Европа не се задоволни од својата позиција и сметаат дека треба да бидат подобро платени. На пример, во Унгарија илјадници наставници протестираа за подобри услови за работа, а 50 од нив потоа беа отпуштени поради „граѓанска непослушност“.

Недостигот на наставен кадар е исто така хроничен проблем во многу земји. Некои процени велат дека до 2025 година во Германија ќе има недостиг од 25.000, пишуваат странските медиуми. Причината за тоа се лошите услови за работа, вклучително и платите кои стагнираат и чија вредност од месец на месец се намалува како резултат на инфлацијата.

А колкави се точно платите на наставниците во земјите на европскиот континент?

Тие се движат од 4.233 евра годишно во Албанија, до дури 69.076 евра, колку што заработува наставникот во Луксембург за една година, според податоците на „Евридика“. Просечната плата на наставникот во Европската Унија е 25.055 евра годишно. Во повеќето европски земји тој е понизок од бруто-националниот доход по глава на жител.

Плати на наставниците во соседна Србија

Од 36 земји како што е прикажано во истражувањето, Србија е на 34. место по номинален износ на плата на годишно ниво. Наставниците во Србија заработуваат во просек по 6.646 евра годишно, а потоа следуваат наставниците во Босна и Херцеговина кои заработуваат 6.120 евра годишно. На последно место е Албанија, која на своите наставници им плаќа во просек по 4.233 евра годишно. Што се однесува до регионот, платата на просветните работници во Хрватска е 14.158 евра годишно, а во Македонија 7.291 евро. Наставниците во Црна Гора заработуваат 9.983 евра годишно.

Број на ученици во одделението

Друго што ги загрижува наставниците во регионот е бројот на ученици во паралелката. Во пониските одделенија во земјите на ЕУ таа бројка е во просек 13,6 (податоци од 2020 година). Најмногу ученици по паралелка има во Велика Британија, во просек 19,9, а најмалку во Грција, каде што еден наставник работи со 8,4, Луксембург – 8,9 и Унгарија, каде што во просек има по 10 ученици по паралелка.

Она што, сепак, најмногу загрижува е фактот дека недостигот на наставен кадар се зголемува во повеќето земји во Европа.

Извор912

X