Децата чии родители во раното детство им читаат книги и со кои решаваат математички задачи се успешни на училиште и постигнуваат поголеми успеси во животот отколку нивните врсници, утврдиле научниците од Универзитетот во Бамберг.

Како што се наведува, научниците речиси 10 години следеле 200 деца во Германија, а резултатите од истражувањето ги објавиле во магазинот „Училишна ефективност и училишно подобрување“.

Резултатите покажале дека во текот на читањето книги децата стекнуваат јазични вештини, а со тоа ги подобруваат и математичките способности.

Научниците спровеле низа тестови меѓу децата на возраст од 3 до 5 години проценувајќи какви се нивните говорни способности и како решаваат различни логички задачи.

Освен тоа, експертите собрале податоци и од родителите – ги прашале на кој начин им помагаат на децата, дали им читаат книги и на кои теми.

Кога сите деца наполниле 12 или 13 години, научниците повторно направиле тестирања и ги сумирале резултатите од експериментот. Излегло дека моќта на книгата е приближно иста без оглед на имотната состојба, социјалниот статус, полот на детето, типот на семејство и други фактори.

Експертите од американската психолошка асоцијација претходно изјавиле дека децата што повеќе сакаат музика од егзактните науки се поуспешни на училиште.912

X