Кога треба да се отворат градинките разговарале Комисија за заштита од заразни болести и претставници на Министерство за труд и социјална политика – МТСП. Од Министерството за здравство информираат дека на состанокот на бил донесен заклучок дека комисијата препорачува МТСП и општините да изнајдат решение за просторните капацитети.
– МТСП да дадат предлог датум за отварање на градинките, согласно можноста за исполнување на условите за спроведување на протоколите кои ги изработи Комисијата за заразни болести – се вели во инфоромацијата од Министерство за здравство.912

X