Општина Ѓорче Петров донесе мерка со која забранува наставниците и учениците да користат мобилни телефони во текот на образовниот процес во основните училишта во општината. Прекумерното користење на телефоните за време на наставата станува сериозен проблем во целокупниот образовен процес.

– Со цел непречено одвивање на наставниот процес, ја донесовме оваа мерка, која стапува во сила од почетокот на второто полугодие. За секој наставник што нема да ја почитува, ќе следува дисциплинска мерка. Наставниот кадар во иднина, за потребите на наставата, ќе може да се служи само со друга информациско-комуникациска технологија, но не и со телефон.

Фото: Архива

Учениците, пак, ќе можат да ги донесат телефоните во училиште, но нема да им биде дозволено користење додека трае наставата. За време на часовите мобилните на учениците треба да бидат исклучени и ставени на определено место, велат од Општината.912

X