Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Здраво дечиња!
Денес повторно имаме активности по математика. Досега видовме дека математиката е весела и интересна, но денес ќе видиме и дека е логична.
Ајде да си ги размрдаме мозочињата и да видиме што кријат денешните задачи, да ги размислиме и логички да ги решиме.912

X