Во рубриката Читанката на Биби, Деца.мк почна да објавува детски литературни творби.
Напишаниот детски труд, заедно со податоци за детето, а доколку сакате и негова фотографија, можете да ни ги испраќате на info@deca.mk.912

X