Школската година веќе почна и една од главните маки на многу родители е грижата за децата додека се на работа. Некои ги ангажираат бабите и дедовците за земање на децата од училиште и чување додека се на работа, некои плаќаат лица кои би го правеле тоа, а некои ги оставаат во дневен престој во училиштата. Но, дали дневниот престој трае доволно долго и соодветствува на работното време на родителите?

Во продолжение имаме неколку прашања. Анкетата е анонимна.

Ги очекуваме вашите одговори.

*Анкетата не е на научна основа.912

X