„Сликата за себе што детето ја формира ќе влијае врз очекувањата од самиот себе, па и понатаму во успешноста на многу активности“, Борјана Јанакиева-Заева, психолог.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X