Бројот на живородените деца во 2021, во споредба со минатата година, е намален за 2 проценти. Во Македонија минатата година се родени вкупно 18.790 деца, од кои живородени се 18.648, а мртвородени 142, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Во структурата според пол, кај живородените деца машките имаат поголемо учество, и тоа 51,1 процент, односно на 100 живородени женски деца 104,5 се машки. Според месецот на раѓање, најголем број раѓања има во јули, односно 1.735.

Според возраста на мајката, најголемо учество од 34 отсто имаат живородените деца од мајки на возраст од 25 до 29 години.
Просечната возраст на мајката при вкупниот број раѓања е 29,2 години, a 27,5 години кај првите раѓања.
Генерациската година на раѓање на мајката која се појавува како најфреквентна при раѓањето на детето е 1992 година.
Во 2021 година се регистрирани и 20 живородени деца од мајки на возраст под 15 години.

Бројот на вонбрачните живородени деца изнесува 2.546 деца, или 13,7 проценти од вкупниот број живородени деца припаѓаат на вонбрачните.

Извор: МИА912

X