Невиноста, искреноста и разиграноста се најубавите карактеристики на малите деца. Прашање е само колку како возрасни успеваме да ги зачуваме тие карактеристики за подоцнежниот живот, со оглед на брзото темпо на живеење и стресните ситуации.

Но, доказ дека разиграноста и позитивноста на децата се „заразни“, може да се види во следното видео:

Извор912

X