„Објаснете им на децата кога ќе почувствувате дека се доволно возрасни да разберат – што е во ред, а што не е, каде се границите, дека никој не треба да ги допира по интимните делови од телото“, Билјана Манасова-Јовановиќ, дефектолог, психотерапевт.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X