Поттикнете го детето јасно и гласно да рече: „Јас го можам тоа! Јас сум способен да го научам тоа! Јас верувам во себе!“ – со тоа детето на позитивен начин разговара со себе. Така детето се фокусира на сопствената сила и ресурси (знаење, способности, комуникациски вештини, мирот потребен за излагање) и се движи кон остварување на целта, а не на надворешните чинители (лошо расположение на наставниците тој ден, тмурното време, техничките проблеми со проекцијата на презентацијата), Теа Бошњак.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X