Кога на детето ќе му покажете дека сте личност со доблести и маани, тоа за него е порака дека не мора секогаш да биде совршено за да биде достојно за вашата љубов.

Прочитајте повеќе од овој ЛИНК.912

X