Верувајте во вашите деца и кажете им го тоа. Мораат да знаат дека нивните соништа се само нивни и дека само тие можат да ја постават границата до која сакаат да одат. Никој друг. Бидејќи тие се важни. Нивните соништа се важни. Поддржете ги во тоа. Научете ги да не се откажуваат само затоа што некој им рекол дека нешто не можат, да не се откажуваат при првата препрека.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X