„Кај децата треба да се развиваат вештините за разбирање на своите, но и на туѓите емоции, па затоа уште од најрана возраст  треба да ги подготвуваме и да ги поттикнуваме, а и да ги развиваме кај нив вештините што ќе им помогнат правилно да постапуваат во дадени ситуации“, Борјана Јанакиева-Заева, психолог.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X