„Треба да знаеме дека искуствата доживеани во детството се темелите на стилот на поврзување во текот на целиот живот, за тоа како градиме врска со друго лице, но и како емотивно реагираме кога ќе се разделиме од некого“, доц. д-р Калина Сотироска-Иваноска, психолог.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X