„На детето треба да му се дозволи навистина да биде дете, да му се каже – јас те сакам без оглед што имаш тројки во книшката“, Вахида Џедовиќ, психотерапевт.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X