Децата, возрасните, а особено хронично болните да излегуваат надвор, да шетаат во природа, во периодите кога тоа е дозволено, зашто им треба јонизиран кислород, меѓутоа, активностите да ги прават безбедно, да избираат места во кои нема метеж и да одржуваат дистанца од најмалку 2 метра од други луѓе, проф. д-р Драган Даниловски и проф. д-р Никола Пановски.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X