Не очекувајте вашето дете да биде како вас или онакво какво што сакате да биде. Помогнете му да стане не како вас, туку како себеси“, Јануш Корчак.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X