Пред сè, вооружете се со трпение. Детето не кенка за да ве нервира, ниту затоа што е безобразно. Тоа сака да изрази нешто што не му одговара, а не знае на кој начин. Затоа, почнете од идејата да разберете зошто така се однесува. Што е тоа што му пречи?

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X