Иако претходно врз основа на студии се тврдеше дека телесната тежина на детето во голема мера влијае врз нарушувањата на расположението и однесувањето на детето, најнова студија го побива тоа. Изгледа дека ова има и добра и лоша страна.

Експертите заклучиле дека претходните студии не ги зеле целосно предвид семејната генетика и факторите на животната средина.
Тие, сепак, истакнуваат дека дебелите деца се склони кон депресија, анксиозност и АДХД, но природата на оваа врска не е целосно позната или објаснета. Можно е дебелината да придонесува за појава на симптоми на ментални нарушувања, но можно е и обратно. Од друга страна, околината на детето може да придонесе за дебелина и нарушувања на расположението и однесувањето. За да се утврди природата на оваа поврзаност, во студијата треба да се вклучат фактори од околината и оние што влијаат врз целото семејство.

Инаку, студијата е спроведена на Британскиот медицински факултет на Универзитетот во Бристол, а е спроведена на примерок од 41.000 осумгодишници и нивните родители. Истражувачите го зеле предвид индексот на телесна маса – односот на висината и тежината – и симптомите на депресија, анксиозност и АДХД. Покрај ова, тие ги зеле предвид и семејната генетика и индексот на телесна маса.

Се покажало дека ефектот на индексот на телесна маса врз симптомите на анксиозност е минимален и не е сигурно во која насока оди врската. Според тоа, може да се заклучи дека секое влијание врз детето и намалувањето на индексот на телесна маса за да се влијае врз можните симптоми на депресија или АДХД на овој начин нема да биде ефикасно.

Сепак, експертите истакнуваат дека оваа студија се фокусирала на возрасната група на осумгодишници и дека врската може да биде различна во тинејџерските години или подоцна. Научниците се обиделе да ја утврдат врската помеѓу индексот на телесна маса на родителите и анксиозноста на детето и АДХД, но нема доволно докази за да се потврди оваа врска.

Се чини, сепак, дека индексот на телесна маса на мајката е со малку поголемо влијание од она на таткото. Недостигот на директна врска помеѓу индексот на телесна маса и нарушувањата на расположението и однесувањето има и добри и лоши страни. Се чини дека би било полесно да се решат некои проблеми кај децата со влијание врз нивниот индекс на телесна маса, односно со слабеење. Сепак, изгледа дека е од клучно значење да се обидеме да влијаеме на факторите од околината на детето.

Автор: Наташа Крстичевиќ

Извор912

X