Најголемиот дел од емоциите навистина произлегуваат од нашите претпоставки за тоа што ќе ни донесе утрото. Бидејќи надежта последна умира, да се надеваме на добро, а во меѓувреме да бидеме внимателни и одговорни.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X