Учебната година почна. Поради епидемиолошката состојба, некаде со онлајн-настава, некаде со физичко присуство. Но, евидентен е недостигот на учебници. Од Министерството за образование и наука велат дека сите училишта што имале оштетени учебници требало да достават барање за обнова. Така, од вкупно 342 основни училишта, 111 училишта побарале учебници врз основа на оштетеност.

Помогнете ни појасно да ја согледаме реалната состојба преку прашањата во анонимната анкета.

*Оваа анкета не е на научна основа912

X