Наjголем дел од наставата оваа учебна година, поради пандемијата на коронавирусот, почна на далечина, со еден месец задоцнување. Каков е вашиот впечаток, дали сте задоволни од тоа како таа се одвива.

Ве молиме за одговор на анкетата

*Оваа анкета не е на научна основа912

X