Коронавирусот сè уште заразува во земјава и имаме заболени од Ковид-19. Додека некои родители се ослободени од работните обврски, други работат од дома, некои мора или ќе мора да одат на работа. Градинките се подготвуваат за отворање, а кога ќе се случи тоа, ќе одлучи Владата.

Ве молиме одговорете на прашалникот.

Ви благодариме

*Оваа анкета не е на научна основа912

X