Не викајте. Ако викате, детето ќе се исплаши и тоа е единствената причина поради која ќе ве послуша. Но, ќе ве послуша само овој пат.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X