Секој родител со повеќе деца може да потврди дека одгледувањето на секое дете нуди уникатно искуство. Сите бебиња се различни, и иако постојат одредени развојни пресвртници што треба да се имаат на ум, секое на крајот ќе ги направи работите во свое време. Плус, ако сте слушнале дека момчињата се развиваат побавно од девојчињата, не сте единствените. Се чини дека ова е вообичаено верување кое често се пренесува на новите родители. Иако сигурно има разлики помеѓу момчињата и девојчињата, мора да се запрашате дали нивниот развој на моторичките вештини е дел од тоа.

За да ја разреши дилемата, веб-страницата „Ромпер“ се обрати до неколку педијатри запознаени со оваа тема.

Дали момчињата се развиваат побавно од девојчињата?

Општо земено, одговорот е не – иако тоа не значи дека нема родови разлики.

– Во просек, постигнувањето развојни пресвртници во пет развојни домени – когнитивни, бруто-моторни вештини, фина моторика, комуникација, социо-емоционален развој – е исто за момчињата и девојчињата – вели д-р Марк Фрејлих, развојен педијатар.

– Сепак, може да има суптилни разлики помеѓу развојот на мозокот на момчињата и на девојчињата што може да ги објаснат различните очекувања од распоредот за совладување вештини меѓу половите – додава тој.

Разлики во развојот меѓу момчињата и девојчињата

Додека девојчињата и момчињата можат да развијат одредени вештини во различни временски рамки, тие ќе се израмнат. На пример, како што истакнува Фрејлих, девојчињата може да изгледаат понапредни во вештините кои бараат вид, слух, меморија, мирис или допир и може да изгледаат подружељубиви.

Овие разлики веројатно не се само поради полот.

– Не верувам дека тие се развиваат поинаку врз основа на полот. Ако видам момче и девојче близнаци, моите очекувања за нивниот развоен напредок остануваат исти – вели д-р Фадијла Допвел, педијатар за развојно-бихевиорален развој.

Ако забележите разлики во развојот меѓу момчињата и девојчињата, најверојатно тоа е од друга причина.

– Треба да се земат предвид медицинската историја на секое дете, семејната историја и поддршката што ја добиваат за промовирање на развојниот напредок – забележува Допвел.

Фрајлих додава дека овие разлики би можеле да бидат резултат на што било, од хормони, генетика до искуство, поставувајќи го прашањето: Колку развојот на детето е прашање на биологија, а колку на воспитување?

Моторни вештини кај момчињата и девојчињата

Некои студии покажаа развојни разлики во фините и грубите моторни вештини. Фините моторни вештини се однесуваат на способноста да се вршат мали движења со рацете, а примерите вклучуваат цртање, користење патент и отворање врата. Грубите моторни вештини се однесуваат на способноста да се користат поголеми мускули во движењата на целото тело, а примерите вклучуваат лазење, трчање и фрлање топка.

– Девојчињата порано покажуваат достигнувања во фината моторика, а момчињата постигнуваат повисоки резултати кога се оценуваат за груби моторни вештини во споредба со нивните врсници – објаснува педијатарот д-р Шарифа Глас. Фрајлих во основа го вели истото, додавајќи дека иако девојчињата може да развијат фина моторика и јазични вештини порано, момчињата на крајот го достигнуваат чекорот и до 3-годишна возраст може да се забележи дека покажуваат когнитивни вештини кои бараат визуелно-просторна интеграција кои се подобри отколку кај девојчињата од иста возраст.

Сепак, тоа не е само поради нивниот пол. Eдна истражувачка студија покажа дека перцепцијата и влијанието на родителите може да биде значаен фактор во нивната полова разлика. Со други зборови: момчињата и девојчињата кои се различно воспитани поради нивниот пол би можеле да бидат причина за ова.

Растот на момчињата и девојчињата

Кога станува збор за физичкиот раст, ќе видите разлика помеѓу двата пола, особено во детството, а потоа повторно во адолесценцијата. Фрајлих вели дека тежината, должината и обемот на главата се поголеми кај момчињата отколку кај девојчињата во првата година од животот.

– Се верува дека е поврзано со хормоналните разлики меѓу момчињата и девојчињата во оваа рана фаза од животот – објаснува Фрајлиџ.

Вербални вештини на момчиња и девојчиња

Има некои истражувања кои покажуваат дека момчињата ги развиваат јазичните вештини подоцна од девојчињата, но Глас забележува дека идејата е „контроверзна“. Глас вели дека некои истражувања покажале дека момчињата подоцна зборуваат поради половите хормони. Некои истражувачи велат дека поголема количина на тестостерон е одговорна за разликата во развојот на јазикот.

– Други медицински истражувања заклучија дека факторите како што се културните норми и пошироката варијабилност во јазикот и когнитивниот развој кај момчињата даваат лажна перцепција дека момчињата зборуваат подоцна од девојчињата. Затоа, тешко е да се каже дали девојчињата развиваат побрзи вербални вештини само затоа што се жени или поради начинот на кој се воспитувани.

Извор912

X