Психологот Мартин Хофман, професор по клиничка и развојна психологија на Универзитетот во Њујорк, вели дека постојат три вида родителство: индуктивно, едно засновано на употреба на моќ и трето кое се однесува на одземање на нежноста и љубовта. Сепак, индуктивното родителство се смета за најдобро бидејќи е поврзано со добри резултати кај децата.

Што е всушност индуктивната дисциплина?

Станува збор за метод на родителство кој вклучува употреба на расудување, односно постојано прикажување на причините со цел да се објаснат постапките, вредностите и дисциплинските пристапи на родителите. Индуктивното родителство е родителски стил кој користи индуктивна дисциплина за да постави јасни граници, да ги потсети децата на правилата и да разговара со нив за причините зошто тие треба да се однесуваат општествено прифатливо. Овој стил секако дава подобри резултати од оној во кој родителите ја користат моќта за да наметнат правила, нивните очекувања и да го контролираат однесувањето на децата.

Кои се придобивките од индуктивната дисциплина?

Помалку проблеми со однесувањето

Децата на училишна возраст чии родители ја користеле оваа форма на дисциплина во раното детство имаат помала веројатност да имаат проблеми во однесувањето или деликвенција.

Подобра емоционална саморегулација

Индуктивната дисциплина се потпира на вербална комуникација и родителите всушност служат како „надворешни регулатори“. Децата учат од нив, од нивниот пример, како да ги контролираат своите емоции и да го приспособат своето однесување.

Повеќе емпатија и подобра социјализација

Подобро развиени вештини за критичко размислување и повисок академски успех

Всушност, индуктивното расудување е многу важна вештина за учење и е од клучно значење за когнитивниот и интелектуалниот развој. И како што велат научниците, тоа е тесно поврзано со академскиот успех. Користејќи го овој модел на дисциплина, родителите всушност ги учат децата да размислуваат критички.

Посилни морални вредности и алтруизам

Теоријата на Хофман сугерира дека оние родители што користат индуктивна дисциплина ги поттикнуваат децата да се фокусираат на учење од причини кои немаат никаква врска со тоа што ќе кажат мама и тато. Тие им покажуваат на своите деца како нашето однесување влијае врз другите. И дека сè што правиме има некакво влијание врз животите на другите луѓе. Затоа, овие деца имаат посилни морални принципи.

Како се користи индуктивната дисциплина?

Совет бр. 1: Користете причини

Суштината на индуктивната дисциплина е расудувањето. Кога дисциплинирате, наместо да се фокусирате на лошото однесување, концентрирајте се на тоа зошто е лошо и како може да влијае врз другите.

Совет бр. 2: Започнете рано

Веќе на 18 месеци децата се подготвени за одредено ниво на расудување. И покрај тоа што не изгледа така, не е рано да почнеме да зборуваме за причините. Сигурно ќе биде потребно време.

Совет бр. 3: Користете дисциплина за поучување, а не за казнување

Прво треба да ја разберете разликата помеѓу казната и дисциплината. Да се ​​дисциплинира значи да се учи, а не да се казнува. Учењето е процес. Дозволете им на децата да прават грешки во процесот. А кога ќе згрешат, наместо да ги казните, помогнете им да ги разберат причините зошто тоа однесување е лошо и како да го спречите тоа во иднина.

Извор912

X