Пофалбите и охрабрувањата се како животни крилја, а непрестајните критики ја убиваат волјата и детето може да помисли дека ништо не може да направи како што треба.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X