Погледнете една креативна верзија на играта. Татко и ќерка ја играат играта „Лист, камен, ножички“, а оној што ќе изгуби мора да се соочи со „креативна казна“.

Извор912

X