Постојат четири основни стилови на родителство – авторитетен, попустлив, авторитарен и рамнодушен. И иако науката тешко може да даде упатства за воспитување деца, таа без многу двоумење покажа дека најдобриот од овие четири стилови е авторитетниот. Може да се каже дури и за секое дете.

Авторитетниот стил на родителство се заснова на високи очекувања, но и на големо разбирање. Авторитетните родители се топли, одговараат на потребите на детето и не осудуваат, истовремено очекувајќи нивното дете да одговори на високите стандарди. Тие поставуваат граници и се многу доследни. Ако на детето му се каже дека не може да има десерт откако не сака да руча, тогаш тоа ќе остане така. По децении истражување, експертите за детски развој го препознаа авторитетниот стил на родителство како најдобар од споменатите четири стила. Тие го заклучиле ова врз основа на резултатите што ги даваат различните стилови кај децата.

Имено, студиите покажале дека децата на авторитетни родители, се:

-Посреќни и позадоволни.
-Понезависни и самосвесни.
-Имаат добра емоционална регулација и самоконтрола.
-Имаат подобро развиени социјални вештини.
-Имаат позитивен став.
-Постигнуваат подобри резултати на училиште.

-Имаат повисоко ниво на самодоверба.
-Тие се во подобро ментално здравје – помалку депресивни, анксиозни и помалку склони кон деликвенција, употреба на алкохол или дрога.

А какви се авторитетните родители?

-Топли, нежни, внимателни.
-Тие ги слушаат своите деца.
-Тие им даваат право да донесуваат некои одлуки и ги поттикнуваат да бидат независни.
-Тие преговараат со децата наместо да очекуваат слепа послушност.
-Тие воспоставуваат јасни правила на добро однесување.
-Тие ја нагласуваат важноста на постоењето на границите.
-Тие користат позитивна дисциплина и разговор наместо казнување.
-Тие не бараат почит од детето, туку се стремат да го заработат.

Дали авторитетниот стил одговара на секое дете?

Овој стил се покажа како привлечен за деца со различни темпераменти. Всушност, во текот на истражувањето се покажало дека оние деца што ги нарекуваме „тешки“ имаат најголема корист од ваквото родителство. Но, нели секое дете е различно? Нели рековме дека за секое дете не може да се примени еден принцип, прашувате?

Вистина е, децата се различни. А на различни деца треба различно да им се пристапува. Но, едно е секогаш точно – кога има хармонија меѓу темпераментот на детето и личноста, ставовите и родителските практики на детето, детето ќе цвета. Но, кога нема такво нешто, детето страда. Затоа е важно да се разбере разликата помеѓу стилот на родителство и практиката. Стилот на родителство се однесува на емоционалната клима во која родителите го воспитуваат детето. А практиките се конкретни активности кои родителите ги преземаат од ден на ден на нивното родителско патување. Значи, авторитетното родителство е родителски стил. Родителите треба да го усвојат овој стил, но во зависност од темпераментот на детето, изберете ги практиките што ќе ги користат.

Зошто авторитетниот стил е најдобар

За да го разберете, доволно е да се погледне секоја компонента на овој стил.

Негување: Авторитетните родители се чувствителни, нежни, на своето дете му даваат поддршка на неговиот пат на развој преку исполнување на емоционалните потреби. Истражувањата покажале дека децата чии родители одговараат на нивните потреби развиваат посигурна приврзаност. И бебињата чии мајки биле тука за нив имаат подобри вештини за решавање проблеми, когнитивна компетентност и емоционална контрола во зрелоста.

Поддршка: Авторитетните родители му даваат поддршка на детето, обично се повклучени во неговото образование, се пријавуваат за доброволни акции на училиште и помагаат со домашните задачи кога е потребно. Се покажа дека вклученоста на родителите е многу важна за постигнување подобри академски резултати.

Отворени умови: авторитетните родители се кооперативни и со отворен ум. Тие користат комуникација, објаснување и согласување за да ја поттикнат индивидуалноста кај нивните деца. Тие се стремат да бидат примери преку развивање на нивните социјални вештини. И нивните деца навистина ги усовршуваат тие вештини.

Високи стандарди: Со високи очекувања, авторитетните родители се обидуваат да го насочат однесувањето на своето дете во вистинската насока.

Дисциплина: Една од карактеристиките на авторитетните родители е доследноста во чувањето на границите. А тоа е исклучително важна алка во воспоставувањето дисциплина.

Не казнуваат: Иако имаат високи стандарди, авторитетните родители не користат казнување или уцена. Родителството без казнување се покажа како единствен начин да се поттикне искреноста кај децата и да се спречи агресивното однесување. Авторитетните родители користат индуктивна дисциплина за да го научат своето дете да се однесува. Тие се цврсти, но нежни. Строг, но не и суров.

Така, сега го најдовте вистинскиот стил на родителство. Останува само доследно да се држиме до границите, но со нежно водење на детето на патот на растењето.

Извор912

X