Песничка на Јована Алчева, 3-1 одделение во ООУ „Блаже Конески“ – Велес

МОЕТО ПАТУВАЊЕ ВО ФАНТАЗИЈА

Има убава, златна коса,
по ливада оди боса,
крај неа секој од радост блика,
таа Златокоса се вика.

Убавицата танцува на бал,
со ѕверот кој ѝ подарил цвет мал,
дрвјата околу бујни крошни раѓаат
од ружата црвени лисја паѓаат.

Зоки Поки палавко мал бил,
тој под столче се скрил,
комшика нова кај него дојде,
цел ден нив во игра им пројде.

Во рубриката Читанката на Биби, Деца.мк објавува детски литературни творби. Напишаниот детски труд, заедно со податоци за детето, а доколку сакате и негова фотографија, можете да ни ги испраќате на info@deca.mk.912

X