Децата што примаат позитивни пораки од нивните родители формираат посигурни односи, затоа можат да ја испитуваат околината кога родителот се наоѓа во близина и се утешуваат кога по кратка одвоеност родителот повторно ќе се врати. Многу студии покажуваат дека овие деца се подруштвени и попопуларни во споредба со другите деца.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X