Наспроти она на што отсекогаш нè учат, следењето упатства и послушноста не се исто што и учењето. Извршувањето наредби не е учење. Тоа служи само за да се создаде покорно дете. Можете да барате од куче да биде послушно бидејќи не размислува подлабоко и неговата послушност се случува кога верува дека може да добие награда или признание затоа што го направило она што сте го барале од него. Но, тоа не се нарекува воспитување. Тоа е дресура. Од друга страна, нашите деца имаат способност да мислат, да разбираат, размислуваат и се разбира – имаат право да бидат она што се, да ги искажат своите идеи, верувања, дури и ако ние не се согласуваме со тоа.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X