„Неопходно е детето постојано да се чувствува дека ние возрасните веруваме во него, дека го прифаќаме такво како што е, уважувајќи ја, а не погрдувајќи ја неговата личност!“, Христина Стефановска, лиценциран психолог

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X